Sui He – Wallpaper Magazine

Sui_He_Wallpaper_1 Sui_He_Wallpaper_2 Sui_He_Wallpaper_3 Sui_He_Wallpaper_4 Sui_He_Wallpaper_5 Sui_He_Wallpaper_6 Sui_He_Wallpaper_7 Sui_He_Wallpaper_8 Sui_He_Wallpaper_9 Sui_He_Wallpaper_10 Sui_He_Wallpaper_11

Wallpaper Magazine – China Edition July/August 2018
“Martial Hero”
LA Models: Sui He
Photography: Trunk Xu
Fashion Editor/Styling: Liu Xiao
Hair: MingHu Zhang

Instagram: @hesui923