Sui He – Madame Figaro China

Sui _He_Madame_Figaro_00 Sui _He_Madame_Figaro_01 Sui _He_Madame_Figaro_02 Sui _He_Madame_Figaro_03 Sui _He_Madame_Figaro_04 Sui _He_Madame_Figaro_05 Sui _He_Madame_Figaro_06 Sui _He_Madame_Figaro_07 Sui _He_Madame_Figaro_08

Madame Figaro China September 2018
LA Models: Sui He
Photography: Liu Zongyuan
Styling: Min Rui
Hair: He Zhiguo
Makeup: Tai Lingyi

Instagram: @hesui923