Megahn Wiggins for Guess

  • Art Direction: Paul Marciano
  • Photo: Yu Tsai